Ervaringen van enkele auteurs die ik bijgestaan heb in het schrijfproces:

“De feedback van Jannie heeft mijn verhaal enorm geholpen. Met behulp van haar feedback is de opbouw van het verhaal sterk verbeterd, zijn de karakters beter uitgediept en staat ook iedere komma op de juiste plek. Jannie neemt het verhaal in alle rust met je door en ze geeft haar feedback op een prettige en opbouwende manier. Door de gesprekken die ik met haar heb gehad, heb ik nieuwe invalshoeken in het verhaal ontdekt.”
Iris Versluis – kort verhaal Verborgen Kracht, gepubliceerd in Pure Fantasy 28

“Thank you Jannie for this thorough and detailed analysis. I really appreciate this hard work. I will follow through and start the rewriting process and hope to implement all your suggestions (I really like them!).”
Talar Bogharian Partiyan – 1 of the 8 authors of Amazone’s bestselling book UPTURN

“Ik ben blij met je. Dankzij jouw neutrale kijk op het verhaal kon ik bij “Slangenkuil” een enorme kwaliteitsslag maken. Zelf zie je een aantal dingen gewoon niet, omdat je er te veel bij betrokken bent. En dan is er gelukkig een Jannie die je met je neus op een aantal feiten drukt. Ik hoop dat je me bij het volgende ms net zo ter zijde wilt staan!”
Pepper Kay (Liesbeth Korsman) – Slangenkuil


Marieke van Diepen – privé schrijfworkshop als kado voor haar partner Andre


“Het is al erg spannend om je eigen manuscript aan anderen te laten lezen, maar het is nog spannender om het bloot te stellen aan een kritische blik. Hoewel ik altijd heb geloofd dat je sterker wordt van kritiek, is de manier waarop het gebracht wordt natuurlijk erg belangrijk. Bij Jannie’s op- en aanmerkingen heb ik nooit het idee gehad dat ik werd afgebrand of dat ze het maar “niks” vond. Alles was om mij te helpen. En wanneer ik daar wel aan had getwijfeld, zou een telefoongesprek die twijfel meteen hebben weggenomen.
Ze ziet alles, maar houdt altijd in gedachten waar je met het boek heen wilt. Haar redactie omvat niet alleen de spelling en grammatica. Ook de opbouw en logica ontkomen niet aan haar kritische blik. In mijn geval betekende dat soms het herschrijven van een heel hoofdstuk, maar ook het schappen van grote stukken tekst of het veranderen van perspectief. En: het verhaal werd er alleen maar beter van! Als beginnend schrijver moet ik nog veel leren, Jannie zal nooit alles in één keer van me verwachten: ik krijg de ruimte om me te ontwikkelen. Ik ben erg blij dat ik weet dat zij er is om me bij die ontwikkeling te helpen!”
Maria JoanneWolf (Mirjam van Velzen) – Boranda


“ID-crisis is mijn tweede manuscript dat door Jannie’s redactiemolen is gehaald. Ook deze keer heb ik heel veel van haar geleerd. Haar inzichten zijn voor mij van onschatbare waarde. Het is niet voor niets dat ik nu voor mijzelf het begrip de “Jannie-factor” hanteer.”
Pepper Kay (Liesbeth Korsman) – Identiteitscrisis

“Ik wilde mijn verhaal eens goed laten doorspitten, nog grondiger dan vrienden en kennissen zo gewoonlijk doen. Jannie maakte me erg vrolijk met het plezier waarmee ze het manuscript doorlas, maar haalde er tegelijkertijd zonder genade de blinde vlekken en kromme passages uit, en reikte mogelijke oplossingen aan. Complimenten! Iedereen die zelf weer aan het herschrijven is geslagen zou ik een ronde feedback van Jannie willen aanbevelen.”
Joost Uitdehaag – Fulia